Svetelná reklama

Svetelné reklamy rozdeľujeme na exteriérové a interiérové. Do ponuky svetelných reklám zaradujeme klasické svetelné panely, 3D svetelné nápisy, nasvetlovacie profily, svetelné krabicové písmená, logá, a veľkorozmerné svetelné reklamy. Zdrojom svetla môžu byť neónové trubice, alebo LED diódy.