Navigačné systémy

Medzi navigačné informačné systémy patria exteriérové reklamné plochy, orientačné prvky a smerové tabule, ktoré slúžia na lepšiu orientáciu.